O nás Řešení Produkty Služby Kontakty
 

Komplexní dodávky a systémová integrace

Svou činností se SOFIS profiluje jako systémový integrátor a dodavatel řešení na klíč. Systémovou integrací rozumíme nejenom propojení různých systémových komponent, ale celý soubor činností a služeb nutných pro úspěšnou realizaci a provozování řídicího nebo informačního systému. Každému projektu věnujeme veškerou potřebnou péči a námi realizovaná řešení jsou koncipována tak, aby uživateli zajišťovala požadovanou funkci a zároveň umožňovala další rozvoj.

Každý úkol pro nás končí až spokojeností zákazníka s jeho úspěšným splněním.

Dále popisované činnosti a služby jsou vkladem naší společnosti do úspěšné spolupráce.

Příprava projektu

Důležitou součástí systémové integrace jsou služby předcházející samotné realizaci projektu, tj. vstupní analýza, návrh řešení včetně technického zabezpečení a vypracování projektové dokumentace. Naši pracovníci věnují této činnosti maximální pozornost, neboť jsme si vědomi, že kvalitní práce v této fázi je první a zároveň jednou z nejdůležitějších podmínek rychlé a úspěšné realizace.

Technické zabezpečení

Při technickém návrhu každého systému klademe velký důraz na kvalitu a spolehlivost použitých komponent. Ve svých projektech SOFIS ve všech oblastech své činnosti využívá moderní řídicí a informační technologie tak, aby výsledkem bylo plně funkční a zároveň pružné a otevřené řešení, které bude schopno uspokojovat potřeby zákazníka po dlouhou dobu. Proto SOFIS spolupracuje výhradně s výrobci měřicích, řídicích a informačních technologií, kteří důsledně dodržují uznávané technické normy a osvědčené standardy. Za všechny jmenujme například IBM, HP, DELL, Bernecker & Rainer, Allen-Bradley, Siemens, Fisher-Rosemount, Endress+Hauser, Lenze, Fuji, SAP, Oracle, Microsoft.

Řízení projektu

Řízení projektu je činností, která zásadním způsobem ovlivňuje průběh projektu a jeho výsledek. Naše projekty jsou řízeny zkušenými pracovníky s plnou podporou výpočetní techniky a programového vybavení. Určení vedoucí jsou za projekt plně odpovědni od jeho přípravy, přes realizaci, až po uvedení do provozu a předání zákazníkovi.

Školení

Dobře vyškolení uživatelé jsou podmínkou úspěšné realizace a opravdového využití systému v rutinním provozu. Pracovníci zákazníka jsou s dodávaným systémem seznamováni již v průběhu přípravy a samotné realizace tak, aby získali nejen teoretickou znalost, ale měli i dostatek času osvojit si zásady obsluhy dodávaného systému v praxi. Kvalitní uživatelská dokumentace je samozřejmostí.

Podpora provozu a servis

Aby mohl být dodaný systém úspěšně používán, musí být zabezpečena technická podpora jeho provozu a účinný servis. Poskytování těchto služeb považuje SOFIS za stejně důležité jako samotnou realizaci. Proto je našim zákazníkům na základě servisní smlouvy poskytována u každého systému pravidelná preventivní péče s cílem předcházet případným poruchám. Mezi standardní služby patří vzdálený přístup k systému a servisní zásah v době garantované servisní smlouvou.

Komplexní dodávky
Poradenství
Projekční činnost
Servis